[layerslider id=”155″ /]

Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

HASZNÁLATTAL VALÓ ELFOGADÁS

A weboldalt (Oldal) a Sisel International LLC (Üzemeltető) üzemelteti. Az Oldal használatával magára nézve kötelezően elfogadja a feltételeket, kondíciókat és azon értesítéseket melyek a Felhasználási feltételekhez kapcsolódnak vagy azokra hivatkoznak. Időről időre olvassa át a Felhasználási Feltételeket, mert az Üzemeltető előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja annak bármely részét, a frissített verzió oldalra történő feltöltésével. Az Oldal használatának folytatásával elfogadja a frissített Felhasználási Feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a Felhasználói Feltételek mindegyikét, kérjük hagyja el az Oldalt haladéktalanul.

NEM GYERMEMEK HASZNÁLATÁRA

Az Oldalt nem gyermekek általi használatra, illetve nem gyermekeknek szántuk. (13, azaz tizenhárom év alatti személyt értünk alatta) Az Oldalt gyermekek nem használhatják vagy nem szolgáltathatnak adatot az Oldalon az Üzemeltető felé.

TITOKTARTÁS

Az Oldal használata előtt olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat, melyet az oldal más pontján tettünk közzé.

HARMADIK FÉL OLDALÁRA LINKELÉS

Az Oldal tartalmazhat harmadik fél weboldalára mutató linkeket. Ezek a linkek nem jelentik, vagy nem foglalják magukban a hivatkozott oldal támogatottságát. A hivatkozott oldalak úgy tűnhetnek, hogy be vannak ágyazva a weboldalba, azonban nem tartoznak az Üzemeltető irányítása alá. Az Üzemeltető nem felelős semmilyen hivatkozott webhely működtetéséhez vagy tartalmához, illetve az adott webhelyhez kapcsolódó linkekhez. A hivatkozott webhely használatát szabályozó irányelvek eltérnek a jelen Felhasználói feltételektől. A webhely használatának megkezdése előtt olvassa el a linkelt webhely házirendjét.

FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KÖZZÉTETT TARTALOM

Az Oldalra posztolt bármilyen tartalom vagy egyéb anyag – beleértve az audio- vagy videofájlt, minősített hirdetést vagy a személyes adatot – (együttesen a “Tartalmak”) – vonatkozásában garantálja, elismeri és képviseli, hogy (1) az Ön tulajdonát képezik vagy Ön más módon gyakorolja felette mindenre kiterjedő rendelkezési jogát, beleértve a szerzői jogokat is (2) az Ön által közzétett tartalmak egyike sem rágalmazó, becsületsértő, obszcén vagy pornográf, és (3) a Tartalmak felhasználása nem ütközik a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakba, felhasználása nem sérti semmilyen harmadik fél jogi jogait (materiális vagy immateriális értelemben). Ezennel megadja az Üzemeltetőnek és az általa kijelölt képviselőinek világszerte a jogot, hogy jogdíjmentesen, kizárólagosság nélkül, átruházhatóan, engedéllyel rendelkező licensz szerűen (a továbbiakban: “Licensz”), hogy az ön által posztolt tartalmakat nyilvánosan megjeleníthesse, licenszként eladhassa, bérbeadhassa, módosíthassa, terjeszthesse, másolhassa, közzétehesse, adaptálhassa, szerkeszthesse és előkészíthessen belőle további anyagokat az Oldalhoz kapcsolódóan, vagy az Üzemeltetők üzleti tevékenységéhez bármilyen formátumban és bármely médiacsatornán keresztül. Az Üzemeltető figyelemmel kísérheti az Ön által közzétett tartalmakat amint az az oldalon megjelenik, és bármikor módosíthatja vagy törölheti a tartalmat, bármilyen ok nélkül, az Ön engedélye nélkül.

KÁRTALANITÁS

Ön kártalanítja, védi, megtéríti és kármentesen tartja az Üzemeltetőt, valamint minden egyes anyavállalatot, leányvállalatot, kapcsolt vállalatot, divíziót, tisztviselőt, igazgatót, alkalmazottat, vállalkozót és ügynököt bárminemű felelősségtől, követeléstől és bármilyen mennyiségű vagy természetű kiadástól, beleértve a költségeket és ügyvédi díjakat, amelyek a fenti Licenc gyakorlásából vagy az Oldal használatából származnak.

SZELLEMI TERMÉK

Ön tudomásul veszi, hogy az Oldalon elérhető anyagok és tartalmak (együttesen a “Tartalom”) az Üzemeltető tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll, és a nemzeti és nemzetközi szerzői jogok, védjegyek, védjegyek, szabadalmak, szabadalmi lajstromozási jogok, üzleti titkok , know-how vagy más tulajdonjogok és törvények vonatkoznak rájuk. A jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten megengedett módon és semmilyen más célra nem használhatja az Oldalt és a Tartalmat. Letöltheti, kinyomtathatja vagy megtekinteni az egyes oldalakat a weboldalon, nem kereskedelmi céllal felhasználhatja, feltéve, hogy nem törli, változtatja vagy más módon módosítja a Tartalmat, beleértve a szerzői jogi vagy védjegybejelentéseket. A weboldalt nem használhatja semmilyen kereskedelmi célra, beleértve, de nem kizárólagosan, kéretlen kereskedelmi e-mail küldését vagy kéretlen kereskedelmi telefonhívásokat nem kezdeményezhet. Kivéve, ha az Üzemeltető eseti alapon írásban engedélyezi, Ön nem adhatja el, nem engedélyezheti, nem adhatja át, nem módosíthatja, nem terjesztheti, nem másolhatja, nem továbbíthatja, és nem hozhat létre származékos munkákat a Tartalomból. Tilos a tartalom bármelyikének szisztematikus visszakeresése, hogy közvetlenül, vagy közvetve gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat létrehoznia, az Üzemeltető írásos engedélye nélkül. Hacsak másképp nincs feltüntetve, az Oldalon található összes logó, név, csomagterv és védjegy nem használható az Üzemeltető engedélye nélkül. Az Üzemeltetők üzletpolitikája az, hogy megszünteti azon személyek online jogosultságait, akik többször megsértik mások szerzői jogát.

SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉNEK ÉSZLELÉSE ÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A szövetségi szerzői jogi törvény értelmében, ha úgy gondolja, hogy a szerzői joggal védett munka ezen az Oldalon olyan módon történik, mely szerzői jogsértést jelent, akkor értesítheti az Üzemeltető kijelölt ügynökét írásban:

SISEL International, LLC
Attn: Legal Department
1328 W. Spring Creek Place
Springville, UT 84663
compliance@sisel.net

A fent említett értesítésnek (a továbbiakban: Értesítés) a fentebb hivatkozott kollégához kell eljutnia, az alábbi lényegi tartalmakkal:

 1. Az állítólagos jogsértés tárgyát képező szerzői jog által védett mű azonosítása, vagy ha több szerzői joggal védett művek szerepelnek, reprezentatív lista az ilyen művekről;
 2. Az állítólagosan jogsértő anyagok azonosítása, olyan információkkal együtt, melyek ésszerűen elegendőek ahhoz, hogy lehetővé tegyék az Üzemeltető számára az ilyen anyagok elhelyezését;
 3. Olyan információk, amelyek elegendőek ahhoz, hogy az Üzemeltető kapcsolatba léphessen Önnel, mint neve, címe, telefonszáma és e-mail címe;
 4. Az Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen állítja, hogy a bejelentésben azonosított szerzői jog által védett munkát olyan módon használják, amely a szerzői jog tulajdonosa, ügynöke vagy a vonatkozó törvények ellenére történik;
 5. Ön büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik, hogy az Értesítésben szereplő információk pontosak, és hogy Ön jogosult a szerzői jogi védelem alatt álló mű tulajdonosa nevében eljárni, amely állítólagosan megsértő; és
 6. A szerzői jog által védett mű tulajdonosának fizikai vagy elektronikus aláírása, vagy a nevében jogszerűen eljáró személyé.

A fentebbi lényegi részeket tartalmazó értesítés kézhezvételekor az Üzemeltető a következő lépéseket hajtja végre:

 1. Eltávolítja vagy letiltja az állítólagosan jogsértő anyagokhoz való hozzáférést;
 2. Továbbítja az Értesítést az állítólagos jogsértőnek (a “Érintett fél”); és
 3. Indokolt lépéseket tesz annak érdekében, hogy haladéktalanul értesítse az érintett résztvevőt arról, hogy az Üzemeltető eltávolította vagy letiltotta az állítólagosan jogsértő anyagokhoz való hozzáférést.

Az Érintett fél írásban ellenkérelmet nyújthat be az Üzemeltető fent hivatkozott kijelölt ügynökéhez. Az írásos ellenbejelentésnek (az “Ellenbejelentés”) a következőket kell tartalmaznia:

 1. Az Üzemeltető által eltávolított vagy letiltott, állítólagosan jogsértő anyagok azonosítása, valamint a helyszín, ahol az anyag megjelent, mielőtt eltávolították vagy hozzáférést biztosították számára;
 2. Egy büntetőjogi felelősség mellett tett nyilatkozat, amely szerint az érintett fél jóhiszeműen állítja, hogy az állítólagosan jogsértő anyagot eltávolították vagy letiltották az eltávolítandó vagy letiltott anyag téves vagy hibás azonosítása miatt;
 3. Az érintett fél neve, címe és telefonszáma és nyilatkozat arról, hogy az Érintett fél hozzájárul az Egyesült Államok szövetségi kerületi bíróságának joghatóságához annak a bírósági körzetnek a tekintetében, amelyben az Érintett fél által megadott cím található. Ha az Érintett Fél az Egyesült Államokon kívül található, akkor a hatást gyakorló félnek ki kell adnia egy nyilatkozatot arról, hogy beleegyezik bármely olyan Egyesült Államokbeli szövetségi kerületi bíróság hatáskörébe, amelyben az Üzemeltető megtalálható; és
 4. Az Érintett fél fizikai vagy elektronikus aláírása.

Miután megkapta az Ellenértesítést, amely lényegi elemeiben a fentiek mindegyikét tartalmazza, az Üzemeltető a következő lépéseket hajtja végre:

 1. Küld Önnek egy másolatot az Ellenértesítésről;
 2. Tájékoztatja Önt arról, hogy az állítólagosan jogsértő anyagot helyettesíteni fogja, vagy letiltja a hozzáférést tíz (10) munkanapon belül; és
 3. Lecseréli az eltávolított, állítólagosan jogsértő anyagot, vagy legalább tíz (10), de legfeljebb tizennégy (14) munkanapon belül megszünteti a hozzáférést az Ellenértesítés kézhezvételétől számítva; feltéve, hogy a kijelölt ügynök nem szolgáltatott bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy bírósági végzést elrendelő keresetet nyújtott be annak érdekében, hogy visszatartsa a meghatalmazott felet attól, hogy az értesítés tárgyát képező jogsértő tevékenységet folytassa. Az Üzemeltetőknek meg kell szüntetniük azon személyek online jogosultságait, akik többszörösen megsértik mások szerzői jogát.

GARANCIA JOGNYILATKOZAT

ÖN ELFOGADJA, HOGY A SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, MELYEK AZ OLDALON, VAGY AZ OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐK, BELEÉRTVE A TARTALMAT (EGYÜTTESEN OLDAL ANYAGOK)AZ AHOGY VAN/AHOL VAN/AHOGYAN ELÉRHETŐ ALAPON TESSZÜK KÖZZÉ. AZ OLDALON MEGJELENTETETT ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁRA MÁS GARANCIÁK, -AZON KIVÜL, MELYEK ALÓL KIVÉTEL, KIZÁRÁS, KORLÁTOZÁS VAGY MÓDOSÍTÁS AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY ÉRTELMÉBEN NEM LEHETSÉGES, NEM VONATKOZNAK. KÖZVETLEN VAGY BURKOLT GARANCIA SEM VONATKOZIK SEM A CÍMRE, SEM NEM GARANTÁLHATÓ A JOGSÉRTÉSRE A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS A BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE. AZ ÜZEMELTETŐ NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, HOGY AZ OLDALON ELÉRHETŐ ANYAGOK PONTOSAK, MEGBIZHATÓAK VAGY HELYESEK, ÉS ARRA SEM HOGY AZ ADOTT TARTALOM MINDENHOL VAGY MINDENKOR ELÉRHETŐ, ÉS NEM IGÉRI, HOGY A HIBÁKAT, HIÁNYOSSÁGOKAT KIJAVITJA, ÉS AZT SEM GARANTÁLJA, HOGY AZ OLDAL VIRUSMENTES ÉS MÁS KÁROS DOLGOT SEM TARTALMAZ ÉS AZT SEM, HOGY AZ OLDALON LÉVŐ BÁRMELY INSTRUKCIÓK, AJÁNLÁSOK VAGY TANÁCSOK MEGFOGADÁSÁVAL SIKERES LESZ, ILLETVE EREDMÉNYEKET FOG ELÉRNI.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE HASZNÁLATÁNAK HIÁNYÁBÓL, ILLETVE A WEBOLDALON KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓKBÓL, TARTALMAKBÓL EREDŐEN SEMMILYEN KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT AZ ÜZEMELTETŐ, VAGY BÁRMELY ANYAVÁLLALATA, LEÁNYVÁLLALATA, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSA, DIVIZIÓJA, TISZTSÉGVISELŐJE, DIREKTORA, MUNKAVÁLLALÓJA, SZERZŐDŐ PARTNERE, VAGY ÜGYNÜKE, SEMMILYEN ÖSSZEGŰ VAGY TERMÉSZETŰ KÁRÉRT SEMMINEMŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁS KÉPESSÉGÉRE VONATKOZÓAN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL. EZ A KORLÁTOZÓ RENDELKEZÉS ALKALMAZHATÓ SZERZŐDÉSBŐL, KÁRESEMÉNYBŐL, GONDATLANSÁGBÓL EREDŐ FELELŐSSÉGRE VAGY MÁS ALAPON, MÉG AKKOR IS HA AZ ÜZEMELTETŐ TÁJÉKOZTATTA A KÁRESEMÉNY LEHETŐSÉGÉRE.

NEMZETKÖZI HASZNÁLAT

A weboldalt az Amerikai Egyesült Államok földrajzi határain belül jogosan tartózkodó amerikai lakosok használatára készült. Ha úgy dönt, hogy a weboldalt az Egyesült Államok határain kívólről éri el, teljes felelősséget vállal a hozzáférés helyén érvényes hatályos vonatkozó jogszabályok betartásáért. Az Üzemeltető nem vizsgálja, hogy az Oldal vagy az Oldal tartalom megfelelő-e, vagy elérhető e az Egyesült Államokon kívüli helyeken történő használathoz. Tilos az oldal elérése vagy bármely közzétett anyag felhasználása bármely olyan területről, ahol a hozzáférés vagy használat jogellenes.

JOGVÁLASZTÁS

Jelen Megállapodás hazai és nemzetközi célra egyedül és kizárólagosan, az Utah állam törvényeinek megfelelően értelmezhető és érvényesíthető, tekintet nélkül a jogsértési rendelkezésekre. Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy a jelen Felhasználási Feltételekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó követelés vagy kereset kizárólagos illetékessége kizárólag az Utah megye, Utah államában található állami vagy szövetségi bíróság. Továbbá beleegyezik és elfogadja, hogy e bíróságok személyesen gyakorolják joghatóságuk gyakorlását, bármely ilyen követelés vagy intézkedés megtárgyalása céljából.

ELVÁLASZTHATÓSÁG ÉS A TARTALOM SÉRTETLENSÉGE

Jelen Felhasználási Feltételek az Adatvédelmi Szabályzattal, melyet az Oldalon máshol publikáltunk elválaszthatatlan egységként képviseli az Ön és az Operátor közötti megállapodást a Oldallal kapcsolatosan, és felülír minden más előzetes vagy egyidejű kommunikációt, ajánlatot az oldallal kapcsolatosan. Amennyiben a Felhasználói Feltételek vagy az Adatvédelmi Szabályzat bármely rendelkezése érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válna, az egyéb más rendelkezések változatlanul hatályban és érvényben maradnak.

ILLETÉKTELEN HASZNÁLAT ÉS MEGSZÜNTETÉS

Ön elfogadja, hogy a weboldalt csak engedélyezett és jogszerű tevékenységre használja. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor és bármilyen okból bármikor megszüntesse hozzáférését az Oldalhoz teljesen vagy részlegesen.

AZ OLDAL NEM NYÚJT ORVOSI TANÁCSADÁST

Az oldal tartalmát, mint szövegeket, grafikát, képet, az ezen a webhelyen (együttesen “Tartalom”) megjelenített vagy onnan elérhető információkat kizárólag tájékoztatási célból lehet felhasználni. A tartalom nem szándékozik helyettesíteni a professzionális orvosi tanácsadást, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérdezze meg kezelőorvosát vagy más, képzett egészségügyi szolgáltatót, ha kérdései vannak egészségi állapota tekintetében. Soha ne hagyja figyelmen kívül a professzionális orvosi tanácsadást vagy ne halogassa azt csak azért, mert valamit olvasott ezen az oldalon!

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője nem ajánl vagy nem támogat semmilyen konkrét tesztet, orvost, terméket, eljárást, álláspontot vagy egyéb információt, amelyek az oldalon megjelenhetnek. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, beleértve az alkalmazottaikat, alvállalkozóikat vagy más, az üzemeltető vagy tulajdonos által meghívottak által a weboldalon közzétett információra kizárólag saját felelősségére hagyatkozzon.

Amennyiben azonnali orvosi segítségre szorul, haladéktalanul hívja a mentőket a 112 számon.

ELÉRHETŐSÉG

A Felhasználói Feltételek vagy az oldallal kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk a legal@siselinternational.com címen.